Thư viện

Unfolder Contact lens

chính sách bán hàng

undefined

TTB, dụng cụ, vật tư nhãn khoa

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

kinhaptrong_1141009

Kính áp tròng và kính gọng

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

Giới thiệu

Lĩnh vực và triết lý kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh:

 

Hiện nay, Bách Quang có hai lĩnh vực kinh doanh chính

- Vật tư tiêu hao và tất cả trang thiết bị nhãn khoa.

- Kính áp tròng và kính gọng

Đối với các sản phẩm vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế, Bách Quang phân phối trực tiếp sản phẩm cho các bệnh viện và các y, Bác sỹ có nhu cầu trên toàn quốc

 

Triết lý kinh doanh:

 

Cung cấp sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng phục vụ