Thư viện

Unfolder Contact lens

chính sách bán hàng

undefined

TTB, dụng cụ, vật tư nhãn khoa

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

kinhaptrong_1141009

Kính áp tròng và kính gọng

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

Nhà cung cấp / TTB, dụng cụ, vật tư nhãn khoa

Abbott

undefined

Kính gửi các cơ quan hữu quanVào ngày 12 tháng 01 năm 2009, Abbott Laboratories (Abbott) đã thông báo về kế hoạch thu nhận Advanced Medical Optics, Inc được thực hiện trong suốt quý đầu tiên của năm 2009. Amo sẽ trở thành công ty con của Abbott.

Bộ phận Amo của Abbott vẫn tiếp tục đặt trụ sở tại 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705

Tất cả các nhóm sản phẩm của Amo bao gồm Cataract, Corneal và Laser Vision Correction sẽ được tiếp tục sản xuất.  Ở đây cũng không có bất cứ sự thay đổi nào về nơi sản xuất, thông số kỹ thuật của sản phẩm và quản lý chất lượng khi chúng được chuyển sang công ty mẹ, Abbott. Tất cả việc đăng ký bản quyền và tên thương mại đều chuyển từ Amo sang Abbott.

Richard J. DeRisio   Date (02/25/09)                   Sandra F.Selvaggi     Date (02/25/09) Phó chủ tịch tập đoàn, Bộ phận đăng ký             Phó chủ tịch, Bộ phận tuân thủ và đảm và chính sách chung toàn cầu                               bảo chất lượng toàn cầu