Thư viện

Unfolder Contact lens

chính sách bán hàng

undefined

TTB, dụng cụ, vật tư nhãn khoa

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

kinhaptrong_1141009

Kính áp tròng và kính gọng

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

Laser

Máy điều trị laser quang đông CLASSIC - A.R.C - Đức

Mục đích sử dụng

Máy điều trị laser quang đông Classic 532nm được dùng để điều trị quang đông võng mạc trong các bệnh lý sau :

Với đèn soi đấy mắt giác tiếp : chỉ định điều trị quang đông võng mạc chu biên để điều trị võng mạc tiểu đường tăng sinh và bong võng mạc


Với đầu dò nội nhãn : dùng để quang đông võng mạc nội nhãn như là một biện pháp hỗ trợ trong phẫu thuật dịch kính xử lý bong võng mạc do rách hoặc do co kép bị biến chứng, bệnh võng mạc dịch kính tăng sinh, bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh


Với đèn khe : dùng để điều trị bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh, tân mạch hắc mạc thứ phát sau thoái hóa hoàng điểm tuổi già, và bong võng mạc

Thông tin lưu hành

Máy điều trị laser Classic 532nm được lưu hành trên thị trường Đức và các nước thành viên khác của Cộng đồng Châu Âu và được xuất khẩu ra các nước ngoài thành viên cộng đồng Châu Âu

Chống chỉ định

Các trường hợp điều trị laser mà khả năng nhìn thấy không rõ rang và phẫu thuật viên không thể xác định chính xác mức năng lượng bằng cách nhìn vào phản ứng của mô