Thư viện

Unfolder Contact lens

chính sách bán hàng

undefined

TTB, dụng cụ, vật tư nhãn khoa

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

kinhaptrong_1141009

Kính áp tròng và kính gọng

Bất cứ cửa hàng nào cũng có thể đặt mua kính áp tròng tại công ty Bách Quang.

IOLs

Tecnis đa tiêu - Abbott - Mỹ

Giới thiệu chung

TECNIS MF, cho chất lượng hình ảnh vượt trội

Trên 94% bệnh nhân chọn lại kính nội nhãn đa tiêu TECNIS MF cho mắt thứ hai

Gần 9/10 bệnh nhân không cần đeo kính gọng

Bề mặt nhiễu xạ hoàn toàn nên thị lực không phụ thuộc vào kích thước đồng tử.

 

 

 

Điều chỉnh cầu sau về mức cân thiết bằng 0

 

Giảm sắc sai và truyền dẫn ánh sáng xanh

Kính nội nhãn đa tiêu TECNIS điều chỉnh sắc sai nhờ:

Thiết kế: bề mặt nhiễu xạ toàn bộ điều chỉnh sắc sai nhãn cầu khi nhìn gần. Công suất nhìn gần +4.0D điều chỉnh sắc sai ở điểm hội tụ gần tốt hơn công suất nhìn gần +3.0D

 

Chất liệu: Số Abbe cao hơn (do đó chỉ số khúc xạ thấp hơn) cho sắc sai thấp hơn ở điểm hội tụ xa.

 

 

Truyền dẫn đầy đủ ánh sáng xanh hữu ích

Ánh sáng xanh được cho thấy là cần thiết đối với thị giác lý tưởng ở điều kiện ánh sáng yếu.

Kính nội nhãn đa tiêu TECNIS MF lọc tia UV trong khi cho phép truyền dẫn đầy đủ toàn bộ phổ ánh sáng thấy được.

 

 

Phát triển cho mọi khoảng cách

Chất lượng vượt trội của hình ảnh nhìn gần và xa trong điều kiện ánh sáng yếu

Bề mặt nhiễu xạ toàn bộ khiến cho phần thấu kính không phụ thuộc vào kích thước đồn tử, đặc biệt quan trọng đối với thị giác nhìn gần khi ánh sáng yếu.

 

Truyền dẫn đầy đủ ánh sáng xanh hữu ích là cần thiết cho thị giác tối ưu khi ánh sáng yếu.

 

Chất lượng vượt trội của hình ảnh nhìn gần và xa trong điều kiện ánh sáng mạnh

Với sự chỉnh kính nhìn xa, 94% bệnh nhân đặt TECNIS MF đạt thị lực nhìn xa >= 20/25 và thị lực nhìn gần >= 20/32

 

Sinh hoạt thoải mái, không cần kính gọng

Với kính nội nhãn đa tiêu TECNIS MF:

94% bệnh nhân có thể sinh hoạt thoải mái ở mọi khoảng cách mà không cần đeo kính.

9/10 bệnh nhân không cần đến kính gọng.

94.6% bệnh nhân có thể sẽ chọn lại TECNIS MF cho mắt thứ hai.

Nguồn gốc, xuất xứ

Sản phẩm của công ty: Abbott Medical Optics

Nước sản xuất: Mỹ