cho phẫu thuật dễ dàng - Sodium Hyaluronate đươc̣ lên men sinh học

- 7 chọn lựa với tính nhầy khác nhau

- Không cần bảo quản lạnh

CHẤT NHẦY PROTECTALON  – Sodium Hyaluronate

 

 • Sản phẩm Sodium Hyaluronate đươc̣ lên men sinh hoc̣
 • Không gây miễn dịch
 • Tương hợp sinh học tốt Không sinh nhiêṭ
 • Trong suốt về mặt quang học
 • Vô trùng kép
 • Không cần bảo quản lạnh
 • Dải nồng độ rộng
 • Thể tích lớn 1.1ml
 • Không có Latex

 

 

CẤU TRÚC CỦA PROTECTALON CÓ TÍNH KẾT DÍNH

 

 • Duy trì tiền phòng đáng tin cậy

 • Dễ bơm do tính chất giả dẻo

 • Dê hút nhờ trọng lượng phân tử cao

 • Có 6 chọn lựa với tính nhầy khác nhau (1.0%, 1.2%, 1.4%, 1.6%, 1.8%, 2.0%)

 

 

 

 

 

 

TÍNH PHÂN TÁN HIỆU QUẢ

 • Tính bảo vệ cao và an toàn rõ rệt

 • Bảo vệ tế bào nội mô ưu việt

 • Tính phân tác làm giảm nhẹ chấn thương mô trong quá trình chẻ mảnh đục thủy tinh thể và đặt kính nội nhãn

 • Giữ lại bên trong mắt tốt hơn trong quá trình phaco với tốc độ hút cao

 

PROTECTALON 3%