CẮT MỐNG MẮT CHU BIÊN VÀ CẮT BAO SAU
- Hội tụ chất lượng cao bằng tia ngắm 2 điểm

- Có thể kết hợp với laser quang đông Classic

- Tia laser và đèn khe đồng trụ can 2-2.3mm (võng mạc)


Máy laser Nd: YAG – Model Q-LAS

Cắt mống mắt chu biên và Cắt bao sau

Máy Q-Las giúp bạn có thể điều trị bện Glaucoma góc đóng và đục thủy tinh thể thứ phát. Máy kết hợp về sự ổn định, tính kinh tế và công thái học trong một hình thể cực kỳ sáng tạo

    • Hội tụ chất lượng cao bằng tia ngắm 2 điểm
    • Có thể kết hợp với laser quang đông Classic
    • Tia laser và đèn khe đồng trục