chất nhầy hpmc với độ tinh khiết cao - Tiệt trùng 2 lần

- Thể tích lớn 2.0 ml

CHẤT NHẦY PROTECTACEL | HPMC

 

  • Protectacel là dịch nhầy trong suốt HydroxyPropylMethylCellulose có độ tinh khiết cao.
  • Được phát triển để bao phủ và bảo vệ mô nội nhãn trong khi duy trì khoảng trống trong tiền phòng trong suốt phẫu thuật.
  • Có thể dùng bôi trơn dụng cụ.
  • Dễ lấy ra khỏi tiền phòng.
  • Là chất nhầy phân tán hiệu quả để phủ lớp nội mô
  • Tiệt trùng kép
  • Thể tíc lớn 2.0 ml
  • Không yếu cầu bảo quản lạnh