14
06-2023
Công nghệ iStent®️ – Làm sao để phù hợp với mắt của người Châu Á?

 

Đôi mắt của người châu Á rất đặc biệt, đặc biệt là khi nói đến bệnh tăng nhãn áp (Glaucoma). Công nghệ iStent® của Glaukos là một giải pháp hiệu quả trong việc quản lý bệnh tăng nhãn áp, nhưng làm thế nào để nó phù hợp với đặc điểm mắt của người Châu Á?

 

 

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.glaukos.com/glaucoma/products/istent-inject-w/