31
08-2022
[05-08/05/2023] Hội nghị thường niên ASCRS

ASCRS đang chuẩn bị cho Hội nghị thường niên sẽ diễn ra vào ngày 05-08/05/2023 tại San Diego

Trong cuộc họp này, tập trung vào các chủ đề điều trị, phẫu thuật và quản lí liên quan trực tiếp đến các thành viên ASCRS và ASOA, cung cấp các hội thảo chuyên đề, bài giảng, hội thảo, phiên họp, khóa học và chuyển giao kỹ năng phòng thí nghiệm để giúp các bác sĩ phẫu thuật bán phần trước, các quản lý thực hành, quản trị viên, kỹ thuật viên và y tá duy trì và cải tiến các kỹ năng lâm sàng của họ.

Chia sẻ tại ASCRS 2023

Chia sẻ kiến thức chuyên môn, dữ liệu, kỹ thuật, các ca phẫu thuật của bạn và hơn thế nữa tại Hội nghị thường niên ASCRS 2023, cuộc họp lớn nhất của Hoa Kỳ dành riêng cho việc thúc đẩy phẫu thuật bán phần trước. Bản Abstracts hiện đang được thu thập đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Để biết thêm thông tin sự kiện, vui lòng truy cập: https://annualmeeting.ascrs.org/