MÁY OCT TỰ CHẠY TRÊN THỰC HÀNH

- Tốc độ quét 26K A-scan/giây

- Độ phân giải 5μm

- Độ sâu của phạm vi scan 2-2.3mm (võng mạc)