HCM 31/12/2021

Sales IOLs Staff

Finding target customers, introducing, consulting, and selling product lines based on the proposed management plan...
Read More
HCM 31/08/2023

Nhân Viên Kinh Doanh IOLs ( LV tại HCM)

Tìm kiếm khách hàng mục tiêu, giới thiệu, tư vấn và bán các dòng sản phẩm dựa trên kế hoạch quản lý đề ra...
Read More