14
06-2022
[29/06 – 26/08 – 27/10] Chuỗi Hội Thảo Trực Tuyến Về công Nghệ MIGS – iStent

Glaukos® bắt đầu một cuộc cách mạng trong phẫu thuật và điều trị bệnh Glaucoma với sự phát triển của thiết bị Phẫu thuật Glaucoma vi xâm lấn đầu tiên. Cho đến nay, các công nghệ vi phẫu như iStent®, iStent injection® và iStent injection® W đã được cấy vào hơn 900.000 mắt trên khắp thế giới.
Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến (Webinar) gồm 3 phần vào 3 ngày: 29 tháng 6, 26 tháng 8 và 27 tháng 10. Một số bác sĩ có uy tín trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ chia sẻ kinh nghiệm, kết quả và hiểu biết sâu sắc của họ về MIGS.

ĐĂNG KÝ ĐỂ THAM DỰ THEO LINK ĐĂNG KÝ Ở MỖI WEBINAR BÊN DƯỚI.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận bao gồm thông tin về việc tham gia Webinar và lời nhắc khi đến gần ngày diễn ra sự kiện. Vui lòng phản hồi trên mỗi sự kiện đó.

 

WEBINAR 1: CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ

 

Nội dung chương trình: 

  • The role of iStent inject W in the management of Glaucoma – Dr. Divya Perumal.
  • Implementing iStent inject W in different practice settings – Dr. Philemon Huang
  • Thời gian: 29/06/2022 – 6:30 pm Singapore (5:30 pm theo giờ Việt Nam)

 

WEBINAR 2: CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ

 

Nội dung chương trình: 

  • iStent inject W Surgical Pearls & Pitfalls. – Dr. Bryan Ang.
  • iStent inject W Surgical Pearls & Pitfalls. – A/Prof Shamira Perera
  • Thời gian: 26/08/2022 – 6:30 pm Singapore (5:30 pm theo giờ Việt Nam)

 

WEBINAR 3: CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ

 

Nội dung chương trình: 

  • How my personal data compares to the peer reviewed literature. – Dr. Shenton Chew
  • How iStent inject fits in my glaucoma management. – Dr. Leonard Yip
  • Thời gian: 27/10/2022 – 6:30 pm Singapore (5:30 pm theo giờ Việt Nam)