03
11-2021
Công bố Người chiến thắng Giải thưởng Ngôi sao Nhãn khoa VSY Biotechnology 2021 (OSA) 2021

“Giải thưởng Ngôi sao Nhãn khoa” năm nay được công bố tại Hội nghị chuyên đề Vệ tinh VSY Biotechnology trong sự kiện ESCRS 2021.

Video – Xem tại link: Dr. Ike Ahmed unveils an innovative IOL – Acriva Trinova Pro C – Satellite Symposium ESCRS 2021

Ba bác sĩ nhãn khoa được xếp hạng dựa trên công trình khoa học của họ:

Người chiến thắng vị trí đầu tiên: Dr. Magdalena Renner
Nghiên cứu lâm sàng: Cell Types of the Human Retina and Its Organoids at Single-Cell Resolution.

Click here to read the full article

Người chiến thắng ở vị trí số 2: Dr. Farhad Hafezi
Nghiên cứu lâm sàng: Individualized Corneal Cross-linking With Riboflavin and UV-A in Ultrathin Corneas: The Sub400 Protocol.

Click here to read the full article

Người chiến thắng ở vị trí số 3: Dr. Arvind Kumar Morya

Nghiên cứu lâm sàng: Evaluating the Viability of a Smartphone-Based Annotation Tool for Faster and Accurate Image Labelling for Artificial Intelligence in Diabetic Retinopathy.

Click here to read the full article

Xin chúc mừng tất cả những Bác sỹ chiến thắng OSA 2021!
Cảm ơn tất cả các Quý Bác sỹ đã quan tâm đến Giải thưởng Ngôi sao Nhãn khoa!