IOL kỵ nước với công nghệ enovation vượt trội - 100% không có Glistening

- Chất liệu kỵ nước thế hệ mới

- Đóng gói khô

Kính nội nhãn ENOVA – GF3

 

  • Chất liệu kỵ nước thế hệ kế tiếp
  • 100% không có Glistening
  • Đóng gói khô
  • Nhiệt độ chuyển đổi trạng thái thấu kính thấp
  • Càng chữ C

 

 

 

Enova™ là IOL kỵ nước đầu tiên 100% không có Glistening, không yêu cầu hydrat hóa trước và bảo quản trong dung dịch nước muối đẳng trương!

 

100% Không có Glistening

Glistening là gì?

Glistenings là những vi lỗ nhỏ chứa dịch bên trong kính nội nhãn khi IOL(kính nội nhãn) ở trong môi trường nước; chúng gây tán xạ ánh sáng và có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng thị giác bằng cách giảm độ nhạy tương phản và tạo ra các hiện tượng quang học không mong muốn.
Thành phần chất liệu độc đáo của EnovaTMcho thấy không có hiện tượng Glistening ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

 

Hình thành Glistening trong IOL

Các phân tử nước gắn kết với một số nhóm hóa học thông qua các liên kết hydro yếu. Theo thời gian, nhiều phân tử nước hơn khuếch tán vào mạng lưới polyme này và gắn kết tốt hơn với các phân tử nước khác, tạo thành các cụm được gọi là “Glistening”.

 

 

 

ENOVA IOL 100% không có GlisteningTM

Thành phần chất liệu độc đáo của EnovaTM cho phép hydrat hóa đồng đều các vị trí cụ thể để sự hấp thu nước được kiểm soát và chống lại sự hình thành Glistening.

 

 

 

Nghiên cứu về Glistening được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Nhãn khoa Intermountain (Phòng thí nghiệm Mamalis / Werner), Trung tâm Nhãn khoa John A. Moran, Đại học Utah và thành phần độc đáo của kính nội nhãn chất liệu acrylic kỵ nước EnovaTM cho thấy không có Glistening và hiện tượng sương mờ khi so sánh với các IOL khác.

 

ĐÓNG GÓI KHÔIOL kỵ nước với lượng nước được kiểm soát tối đa

 

 

IOLs thế hệ 1 IOL acrylic phát triển các mức độ hình thành Glistening khác nhau sau khi được đặt vào mắt do không kiểm soát sự hấp thụ nước vào các polyme IOL

IOLs thế hệ thứ 2 Các polyme hỗn hợp cho thấy khả năng hấp thụ nước được kiểm soát nhiều hơn và khả năng chống hình thành Glistening được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, IOLs được chế tạo từ các chất liệu này có tính chất cơ học kém và đòi hỏi hydrat hóa trước và bảo quản trong nước muối đẳng trương.

IOL kỵ nước thế hệ kế tiếp EnovaTM là IOL acrylic kỵ nước đầu tiên 100% không có Glistening, không cần hydrat hóa trước cũng như bảo quản trong nước muối. EnovaTM được đóng gói khô và có các đặc tính quang học và cơ học tuyệt vời.

 

 

 

 

Tính năng Cơ sinh học vượt trội

Nhiệt độ biến đổi thấu kính (Tg) của polyme là nhiệt độ mà polyme chuyển từ vật liệu cứng sang vật liệu mềm. Với Tg -2,0 ° C, Enova IOL có quá trình mở gấp nhẹ nhàng và được kiểm soát dưới nhiệt độ phòng mổ tiêu chuẩn. Vì vậy, không cần làm ấm hoặc xử lý đặc biệt.

Enova IOL có nhiệt độ biến đổi thấu kính thấp (Tg −2,0 ° C) và suất đàn hồi được tối ưu hóa để mang lại độ mềm dẻo cao và mở gấp có kiểm soát.

 

Thông số kỹ thuật

Chất liệu

Acrylic kỵ nước 100% không có Glistening

Đường kính thấu kính

6.00 mm

Thiết kế thấu kính

Phi cầu hai mặt lồi

Thiết kế càng

Càng chữ C

Hệ thống Injector & Cartridge
được khuyên dùng

Acrijet Green 2.2