17
03-2021
[17/03/2021] Hội thảo cập nhật Bệnh Glaucoma 2021 & Sử dụng kính nội nhãn công nghệ EDOF trong điều trị bệnh nhân Cataract

Thời gian: ngày 17 tháng 3 năm 2021

Hình thức: Hội thảo trực tiếp

Nội dung: Hội thảo cập nhật Bệnh Glaucoma 2021 & Sử dụng kính nội nhãn công nghệ EDOF trong điều trị bệnh nhân Cataract. 

Thuyết trình viên:

Bác sỹ Trần Đình Tùng

CK II – Khoa Mắt – Bệnh viện Thống Nhất

Hình ảnh hội nghị