30
09-2021
[30/09/2021] Webinar Phương pháp đặt iStent dẫn lưu vùng bè trong điều trị Glaucoma.

Thời gian: 16:00 – 17:00 ngày 30 tháng 9 năm 2021

Hình thức: Trực tuyến

Nội dung: Giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp đặt iStent inject W trong điều trị Glaucoma góc mở nguyên phát.

Đăng kí bằng cách truy cập link: https://glaukos.zoom.us/webinar/register/WN_efLVqxN7QVmsVz07EM9Fqw

Thuyết trình viên: