07
06-2024
Hội nghị chuyên đề tại APAO 2024: Sự thay đổi trong can thiệp điều trị bệnh tăng nhãn áp?

Các sản phẩm mới đang thay đổi cách chúng ta điều trị bệnh nhân tăng nhãn áp như thế nào?
Các chuyên gia đi sâu vào phương pháp tiếp cận chủ động đối với bệnh tăng nhãn áp can thiệp, tập trung vào chẩn đoán và can thiệp sớm, cùng với việc bệnh nhân không tuân thủ điều trị, các thiết bị dùng thuốc giải phóng chậm, SLT là phương pháp điều trị đầu tiên và nhiều hơn nữa.

Người thuyết trình: Giáo sư Shamira Perera (Singapore)
Thảo luận cùng với với Giáo sư Michell Lawlor (Úc), Giáo sư Tina Wong (Singapore), Bác sĩ Colin Clement (AU), Bác sĩ Leonard Yip (SG), Bác sĩ Robert Ang (PH) và Bác sĩ Bryan Ang (SG) tại Hội nghị chuyên đề trong hội nghị APAO 2024.